Poslovna etika

Želite vedeti, kakšen obraz ima vaše podjetje?
Da boste cenjeni, iskani in privlačni.

Vaši poslovni partnerji, kupci, zaposleni in širša družba vas ocenjujejo.

Ste vedeli, da se na podlagi 12. člena Obligacijskega zakonika, v pravnih sporih za presojo ravnanj in njihovih učinkov lahko upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med strankama?

Odgovor o vaših poslovnih običajih  se skriva v naslednjih ključnih vprašanjih:

Kako vaše podjetje vidijo poslovni partnerji, kupci in širša družba?

Kako se počutijo ljudje v vašem kolektivu?

Kako se vodja počuti v vaši organizaciji?

Ko z odgovori niste zadovoljni in se prepogosto ukvarjate z menjavo kadra in poslovnih partnerjev, je ogrožen dolgoročni uspeh podjetja.

Z visoko poslovno etiko podjetje:

  • motivira sodelavce, ki so posledično manj odsotni,
  • zaposluje kvalitetne kadre, s katerimi pridobi dobre poslovne ideje,
  • uspešno zadovoljuje kupce, ki širijo dober glas o podjetju,
  • vzpostavi boljši odnos z dobavitelji in posledično ugodnejše pogoje sodelovanja,
  • uspešnejše rešuje spore,
  • minimira tveganja pri inšpekcijskih pregledih in drugih upravnih ter sodnih postopkih.

Če s poslovno etiko ali kulturo vaše organizacije niste povsem zadovoljni in je vaš cilj pridobiti zgraditi ugledno podjetje, večjo stabilnost ter dolgoročno uspešnost, vas naučim:

  • analizirati trenutno stanje etičnosti vašega podjetja,
  • pravil visoke poslovne etike,
  • razviti vašemu podjetju prilagojene koncepte poslovne etike.

Želite poslovati etično?

 Pišite mi.